Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 667343

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Đào tạo

Phòng - Khoa

Phòng Đào tạo

» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011 )
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011 )
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Bùi Xuân Tiến

Số lượng: 6 người

 Số điện thoại của phòng: 02123.856.721

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động đào tạo hàng năm. Thống kê và xác nhận giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học.

b) Lập kế hoạch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

c) Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế của trường.

d) Phối hợp với các khoa xây dựng Thời khóa biểu; Giám sát việc thực hiện công tác giảng dạy theo thời khóa biểu của các khoa.

e) Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh; mở lớp; đào tạo các lớp trình độ Cao đẳng, trung cấp, Sơ cấp theo quy định; bồi dưỡng chuyển hạng lái xe ô tô theo chương trình và giáo trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam;

g) Tổ chức tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ Sở Giao thông vận tải tổ chức sát hạch các lớp lái xe mô tô hạng A1.

h) Phối hợp với Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng và công tác học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp và kiểm tra quy chế chuyên môn của giảng viên, giáo viên toàn trường.

i) Trên cơ sở đề nghị của các khoa, tham mưu giúp Ban Giám hiệu việc xếp lịch học và phân công giảng viên, giáo viên (thuộc các phòng chuyên môn) giảng dạy các môn học, modul kỹ thuật cơ sở.

k) Kiểm tra, giám sát việc triển khai đưa các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu vào giảng dạy.

l) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch và tổ chức thi, kiểm tra tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho người học; lưu giữ hồ sơ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Giao thông vận tải.

m) Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư thực hành.

n) Phối hợp với các khoa liên hệ, tổ chức các đợt thực tập tại doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên.

o) Thực hiện công tác giáo vụ: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

p)  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo của các khoa.

q) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu giúp Ban giám hiệu xây dựng hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

r) Giám sát việc khai thác, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ đào tạo của các khoa chuyên môn; Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao.

s) Thực hiện các báo cáo hoạt động đào tạo, đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch với cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất khác theo quy định.

t) Quản lý hoạt động thư viện.

u) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)