Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 294178

Ảnh và Video hoạt động

Ban Chấp hành Đảng bộ

Giới thiệu chung

Ban Chấp hành Đảng bộ

Thứ năm, 08.06.2017 07:18

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Đồng chí Cao Minh Hà - Bí thư Đảng ủy
 

- Phụ trách chung;

- Lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ Nhà trường theo đúng Điều lệ đảng, chủ trì hội,họp Ban chấp hành và toàn Đảng bộ;

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường;

- Chỉ đạo những vấn đề quan trọng để Ban chấp hành Đảng bộ thảo luận, quyết định chỉ đạo thực hiện;

- Phụ trách công tác Hội cựu chiến binh;

- Kết luận và quyết định các vấn đề đã được hội nghị thảo luận hoặc những vấn đề đột xuất của Đảng bộ;

- Ký, ban hành các quyết định, quyết nghị, kế hoạch, báo cáo, công văn…;

- Sinh hoạt tại Chi bộ 1.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó bí thư Đảng ủy

- Giải quyết công việc của Đảng bộ khi Bí thư đi vắng và được Bí thư ủy quyền;

- Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng và là báo cáo viên của Đảng ủy. Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng ủy;

- Tham mưu về các công văn, kế hoạch, chương trình công tác và các báo cáo tháng, quý, năm của Đảng bộ, báo cáo đột xuất của Đảng cấp trên;

- Tham mưu các kế hoạch, chương trình công tác để lãnh chỉ đạo các đoàn thể;

- Phụ trách công tác đoàn thể và công tác phát triển đảng;quản lý hồ sơ Đảng viên; chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 4;

- Sinh hoạt tại Chi bộ 1;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Quang - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu các kế hoạch, chương trình hành động và các báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chỉ thị 25-CT/TU;

- Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên học toàn trường;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 5;

- Sinh hoạt tại Chi bộ 1;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

             4Đồng chí Hoàn Điệp Hiền - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác phòng chống ma túy. Tham mưu các văn bản liên quan đến công tác phòng chống ma túy, thi đua khen thưởng và công tác cán bộ;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 3;

- Làm thư ký các cuộc họp của Đảng ủy và Đảng bộ Trường;

- Sinh hoạt tại Chi Bộ 1;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

5. Đồng chí Cao Việt Dũng - Đảng ủy viên

- Là ủy viên ủy ban kiểm tra; chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch chương trình công tác năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Chỉ đạo việc tự kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc;

- Phụ trách các vấn đề về công nghệ thông tin, quản lý, cập nhật, đăng tải các thông tin trên Website của nhà trường khi được Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 2;

- Sinh hoạt tại chi bộ 1;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.


 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Ban Giám Hiệu (08.06.2017)
» Quy mô đào tạo (16.08.2011)
» Cơ sở vật chất (07.08.2011)
» Hội đồng trường (07.08.2011)
» Giới thiệu trường (07.08.2011)