Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 652735

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Công nghệ thông tin

Phòng - Khoa

Khoa Công nghệ thông tin

» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. THÔNG TIN CHUNG      

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Anh Nga

Thạc sĩ khoa học

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Thị Huệ

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

3

Nguyễn Thị Hạnh

Đại học

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thị Mai Hương

Đại học

Giảng viên

 

5

Lù Thị Mai Thanh

Đại học

Giảng viên

 

6

Tạ Ngọc Quang

Đại học

Giảng viên

 

7

Lò Quý Dương Thạc sỹ khoa học Giảng viên  

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường.
- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công: Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy lí thuyết, thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.
- Quản lý các giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc khoa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà trường. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ (Tháng, học kỳ, năm học), đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Quản lý toàn diện học sinh trong giờ hành chính và theo dõi quá trình tu dưỡng rèn luyện của học sinh ngoài giờ tại khu ký túc xá (phối hợp với phòng quản lý học sinh - KTX) từ lúc nhập trường đến khi tốt nghiệp ra trường.
- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo viên.
- Tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ kế hoạch bộ môn, giáo án, sổ lên lớp hàng ngày, bảng tổng kết  điểm học kỳ để nộp cho phòng đào tạo lưu giữ.
- Lập danh sách và các văn bản có liên quan đề nghị xét cấp học bổng học sinh nộp cho phòng QLHS - KTX tổng hợp trình hội đồng nhà trường (Trưởng khoa và giáo viên chủ nhiệm của học sinh được xét, tham gia).
- Tổ chức việc học kết hợp sản xuất làm ra sản phẩm hoặc thực hiện các hợp đồng sản xuất theo sự phân công của Ban giám hiệu (nếu có).
- Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức cho học sinh thi học kỳ, thực tập, thi tốt nghiệp cho học sinh thuộc khoa của mình theo kế hoạch.
- Tổ chức các phong trào thi đua học tốt, giảng dạy tốt, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong giáo viên và học sinh khoa mình (Phối hợp với phòng quản lý học sinh – KTX; Công đoàn; Đoàn thanh niên).
- Tổ chức thu các loại phí theo chế độ, chính sách quy định để nộp cho phòng tài vụ của trường.
- Quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường trang bị cho khoa sử dụng bao gồm: các loại máy móc, phương tiện, tài liệu dạy học, tài sản tại phòng làm việc, phòng học được giao quản lý.
- Tiến hành công tác kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

II. Mục tiêu đào tạo nghề tin học văn phòng:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

    +   Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

    +   Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

    +   Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

    +   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

    +   Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.

- Kỹ năng:

    +   Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

    +   Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

    +   Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

    +   Sử dụng được bộ Open Office;

    +   Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

    +   Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

    +   Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

    +   Thiết kế đồ hoạ và xử lýảnh phục vụ công tác văn phòng;

    +   Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

        + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
        Hiến pháp,Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

        + Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng
         và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

        + Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

        +   Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

        +   Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

        +   Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

       +   Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

       +   Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành
        Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;

       +   Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

3. Cơ hội việc làm:

    - Thư ký văn phòng;

    - Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

    - Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

    - Làm việc cho các công ty máy tính;

    - Thiết kế quảng cáo;

    - Quản lý phòng Internet;

    - Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)