Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 639387

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công

Phòng - Khoa

Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công

» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

KHOA VẬN HÀNH Ô TÔ - MÁY THI CÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

                                                                    DANH SÁCH CÁN BỘ,  GIÁO VIÊN

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1     

Nguyễn Ngọc Sơn

Thạc sĩ khoa học

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Hồng Quân

Đại học

Phó trưởng khoa

 

 3

Hoàng Đình Văn

Trung cấp

Giáo viên

 

 4  

Đỗ Văn Thanh

Trung cấp

Giáo viên

 

5   

Trần Hoàng Chất

Trung cấp

Giáo viên

 

6   

Lê Ngọc Minh

CNKT

Giáo viên

 

7  

Lê Phú Thắng

CNKT

Giáo viên

 

8   

Lê Văn Bình

CNKT

Giáo viên

 

Vũ Đức Long

CNKT

Giáo viên

 

10

Nguyễn Văn Thống

CNKT

Giáo viên

 

      11

Nguyễn Đăng Nhân

CNKT

Giáo viên

 

12 

Nông Quốc Cường

CNKT

Giáo viên

 

    13

Dương Trần Tất Thụy

CNKT

Giáo viên

 

14

Trần Anh Thượng

CNKT

Giáo viên

 

     15

Đỗ Mạnh Dũng

CNKT

Giáo viên

 

16 

Nguyễn Minh Bình

CNKT

Giáo viên

 

17 

Nguyễn Sơn Hà

CNKT

Giáo viên

 

    18

Đặng Tiến Việt

CNKT

Giáo viên

 

19 

Lê Văn Phương

CNKT

Giáo viên

 

 20

Quàng Văn Chaư

CNKT

Giáo viên

 

21 

Lường Văn Thưởng

CNKT

Giáo viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ chung

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo lập kế hoạch giáo viên giảng dạy tại các trung tâm GDNN - GDTX và tại trường trình Hiệu trưởng duyệt;

- Tổ chức thực hiện việc biên soạnchương trình, giáo trình các môn học, modul của những ngành nghề mà khoa đang đào tạo; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tổ chức giảng dạy lí thuyết, thực hành, thực tập cơ bản, thực tập sản xuất cho HSSV; ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào quá trình đào tạo;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao;

- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của trường. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị dạy học;

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ (tháng, học kỳ, năm học), đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Quản lý  học sinh, sinh viên trong giờ hành chính; phối hợp với phòng công tác HSSV theo dõi quá trình tu dưỡng rèn luyện của học sinh, sinh viên tại khu ký túc xá;

- Tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ hồ sơ chuyên môn và giao cho phòng Đào tạo lưu trữ theo quy định;

- Tổ chức việc học kết hợp sản xuất làm ra sản phẩm hoặc thực hiện các hợp đồng sản xuất theo sự phân công của Ban giám hiệu (nếu có);

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức cho học sinh, sinh viên thi học kỳ, thực tập, thi tốt nghiệp theo kế hoạch;

- Phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên; Công đoàn; Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh, sinh viên;

- Đôn đốc học sinh, sinh viên nộp các loại phí về phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ bổ sung của khoa Vận hành ô tô - MTC

Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung của các khoa đã ghi tại khoản 1 điều này; khoa Vận hành ô tô - MTC còn được giao nhiệm vụ bổ sung như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ đăng ký, đăng kiểm, lưu hành giấy phép tập lái các phương tiện ô tô, xe máy, máy công trình phục vụ đào tạo và phục vụ công việc khác của trường;

- Theo dõi nhật trình hoạt động của các phương tiện ô tô, máy công trình hàng ngày đồng thời lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo dưỡng cấp I, cấp II, cấp III (bảo dưỡng cấp I do người trực tiếp quản lý phương tiện thực hiện);

- Phối hợp với tổ kiểm tra kỹ thuật, phương tiện ô tô - MTC kiểm tra, kiểm nghiệm phụ tùng, vật tư trước khi đề nghị thay thế để trình Hiệu trưởng duyệt (tổ kiểm tra kỹ thuật, phương tiện ô tô - MTC do Hiệu trưởng quyết định);

- Lập sổ theo dõi công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng, vật tư đối với các đầu xe ô tô, xe máy, máy công trình; Chốt số km của từng khóa đào tạo đối với các phương tiện dạy thực hành lái xe;

- Phân công, bố trí giáo viên, phương tiện thực hiện hợp đồng hoặc công việc khác của nhà trường khi Hiệu trưởng yêu cầu (sau 05 ngày kể từ khi hoàn thành hợp đồng, giáo viên được phân công thực hiện hợp đồng phải hoàn tất thủ tục để thanh toán, nếu quá thời hạn trên, số nhiên liệu thực hiện hợp đồng giáo viên phải chịu trách nhiệm);

- Cử giáo viên, nhân viên thực hiện các hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng san ủi mặt bằng các công trình xây dựng (khi Hiệu trưởng đã ký kết hợp đồng); lưu giữ toàn bộ hồ sơ, giấy tờ xe ô tô, máy thi công;

- Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với phương tiện ô tô - máy thi công.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)