Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380754

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Cơ khí động lực

Phòng - Khoa

Khoa Cơ khí động lực

Thứ ba, 16.08.2011 05:55

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lã Thiện Hào

Đại học

Phó Trưởng khoa

 

2

Bùi Văn Sơn

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

3

Vũ Mạnh Hùng

Đại học

Giảng viên

 

4

Hoàng Ngọc Huy

Đại học

Giảng viên

 

5

Nguyễn Quang Minh

Đại học

Giảng viên

 

6

Bùi Văn Quyền

Đại học

Giảng viên

 

7

Nguyễn Đức Ngọc

Đại học

Giảng viên

 

8

Phạm Tiến Hùng

Đại học Giảng viên

 

9

Hoàng Đình Văn

Cao đẳng

Giáo viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chức năng:     

+ Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các nghề đào tạo của khoa đảm nhiệm trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề đào tạo thuộc khoa. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của khoa;

- Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề các nghề: công nghệ ôtô, sửa chữa và lắp ráp xe máy, vận hành và bảo dưỡng máy nông nghiệp ... và các môn học có liên quan khi được phân công;

+ Trực tiếp quản lý toàn bộ CBGV, HSSV trực thuộc khoa trên cơ sở nội quy, quy định của nhà trường, nhà nước và pháp luật;

+ Quản lý toàn bộ hoạt động của khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giáo dục đào tạo theo mục tiêu chương trình;

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi của khoa. Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức biên soạn đề cương, giáo trình các môn học của những ngành nghề mà khoa phụ trách trên cơ sở thẩm định của Hội đồng;

+ Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch;

+ Tổ chức cho CBGV, HSSV tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của nhà trường;

+ Tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình bảo quản bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị, phương tiện trong phạm vi toàn trường;

+ Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, học tập của CBGV và HSSV và tài sản của được giao quản lý.

- Quyền hạn:

+ Quản lý khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm: mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phòng học và các cơ sở vật chất khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực CBGV, HSSV, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt;

+ Thực hiện các dịch vụ về khoa học, đào tạo, sản xuất và các công việc khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất với Hiệu trưởng để thực hiện các hợp đồng kinh tế (đào tạo, dịch vụ, sản xuất) theo chủ trương, cơ chế và sự thống nhất với các đơn vị chức năng trong nhà trường.

- Quan hệ công tác:

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng theo các quy đinh chung của nhà trường.

 

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Quản trị - đời sống (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Công tác Học sinh sinh viên (20.03.2012)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)

Các tin cũ hơn:
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Điện – Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011)
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011)