Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 667295

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng - Khoa

Phòng Tài chính - Kế hoạch

» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011 )
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

I. THÔNG TIN CHUNG

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trình

Số lượng: 7 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Xây dựng định mức, lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

b) Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế của trường; quản lý việc thu, chi các nguồn kinh phí theo quy định.

c) Thu và sử dụng học phí các hệ đào tạo theo quy định hiện hành; Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thu học phí hàng tháng.

d) Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo và cơ sở vật chất, kỹ thuật.

e) Giúp hiệu trưởng kiểm tra, giám sát việc khai thác sử dụng và quản lý cơ sở vật chất tại các phòng, khoa;

g) Chủ trì tham mưu giúp Hiệu trưởng ký các hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

h) Thực hiện các báo cáo hoạt động tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

i) Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, tiền ốm đau, thai sản, BHXH… cho viên chức, người lao động; chi trả chế độ chính sách cho HSSV.

k) Thực hiện báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định.

l) Xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập các hội đồng và tổ chức thực hiện việc kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

m) Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)