Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 411119

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng - Khoa

Phòng Tài chính - Kế hoạch

» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011 )
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN 

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Văn Hải

Đại học

Trưởng phòng

 

2

Lê Thị Bích Nụ

Đại học

Kế toán trưởng

 

3

Nguyễn Thị Hà Ly

Đại học

Kế toán viên

 

4

Phạm Thị Thoa

Trung cấp

Kế toán viên

 

5

Ngô Thị Kim Ánh

Sơ cấp

Nhân viên

 

6

Hoàng Thị Bình

Không

Nhân viên

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng định mức, lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của trường theoquy định hiện hành của nhà nước;

- Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế của trường; quản lý việc thu, chi các nguồn kinh phí theo quy định;

- Thu và sử dụng học phí các hệ đào tạo theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo và cơ sở vật chất, kỹ thuật;

- Giúp hiệu trưởng kiểm tra, giám sát việc khai thác sử dụng và quản lý cơ sở vật chất tại các phòng, khoa; Chủ trì tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức kiểm kê định kỳ theo quy định;

- Chủ trì tham mưu giúp Hiệu trưởng ký các hợp đồng và thanh lý hợp đồng;

- Thực hiện các báo cáo hoạt động tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý;

- Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, tiền ốm đau, thai sản, BHXH;

- Thực hiện báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định;

- Quản lý tài sản của phòng và khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)