Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 667308

Ảnh và Video hoạt động

Ban Giám Hiệu

Giới thiệu chung

Ban Giám Hiệu

» Quy mô đào tạo (16.08.2011 )
» Cơ sở vật chất (07.08.2011 )
» Hội đồng trường (07.08.2011 )
» Giới thiệu trường (07.08.2011 )

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật; Điều lệ Trường Cao đẳng, các quy chế, quy định đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; nhiệm vụ được Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác Chính trị tư tưởng.

+ Công tác Tổ chức - cán bộ, bảo vệ nội bộ.

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính - Quản trị;

+ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

+ Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng Giáo dục nhà trường; Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thi đua Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; chủ tịch các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật.

+ Là chủ tài khoản thứ nhất.

- Trực tiếp phụ trách các phòng:

+ Phòng Tổ chức - Hành Chính - Quản trị.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch.

+ Phòng Đào tạo

- Sinh hoạt chuyên môm tại phòng Tổ chức - Hnàh chính - Quản trị

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Quang- Phó Hiệu trưởng.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng (khi được ủy quyền).

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Là chủ tài khoản thứ hai khi được uỷ quyền.

+ Là phó chủ tịch hội đồng thuộc một số lĩnh vực phụ trách.

+ Phụ trách công tác đào tạo của nhà trường.

+ Phụ trách công tác học sinh, sinh viên;

+ Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, khoa:

+ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên.

+ Khoa Cơ khí - Động lực- Vận hành Ô tô - Máy thi công;

+ Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú; 

+ Khoa Cơ khí Hàn - Xây dựng;

+ Khoa Điện - Điện tử; 

- Sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Ban Chấp hành Đảng bộ (08.06.2017)