Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 417627

Ảnh và Video hoạt động

Ban Giám Hiệu

Giới thiệu chung

Ban Giám Hiệu

» Quy mô đào tạo (16.08.2011 )
» Cơ sở vật chất (07.08.2011 )
» Hội đồng trường (07.08.2011 )
» Giới thiệu trường (07.08.2011 )

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Đồng chí Cao Minh Hà - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật; Điều lệ Trường Cao đẳng nghề, các quy chế, quy định đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; nhiệm vụ được Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác Chính trị tư tưởng.
+ Công tác Tổ chức - cán bộ, bảo vệ nội bộ.
+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;
+ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
+ Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng Giáo dục nhà trường; Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thi đua Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; chủ tịch các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật.
+ Là chủ tài khoản thứ nhất.
- Trực tiếp phụ trách các phòng:
+ Phòng Tổ chức -Hành chính - Tổng hợp.
+ Phòng Tài vụ - Vật tư kỹ thuật.
+ Phòng Đào tạo.
- Sinh hoạt chuyên môn với phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng
- Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng (khi được ủy quyền).
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Là chủ tài khoản thứ hai khi được uỷ quyền.
+ Là phó chủ tịch hội đồng thuộc một số lĩnh vực phụ trách.
+ Phụ trách công tác đào tạo của nhà trường.
+ Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo.
- Trực tiếp phụ trách các khoa:
+ Khoa Cơ khí - Động lực- Vận hành Ô tô - Máy thi công; khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú - Công nghệ thông tin;  Khoa Cơ khí Hàn - Xây dựng; khoa Điện - Điện tử; 
- Sinh hoạt chuyên môn với phòng Đào tạo
3. Đồng chí Nguyễn Quốc Quang- Phó Hiệu trưởng.
- Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng (khi được ủy quyền).
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Là phó chủ tịch hội đồng thuộc một số lĩnh vực phụ trách.
+ Phụ trách công tác học sinh, sinh viên; cơ sở vật chất
- Trực tiếp phụ trách các phòng:
+ Phòng Quản trị - Đời sống.
+ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên.
- Sinh hoạt chuyên môn với phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Ban Chấp hành Đảng bộ (08.06.2017)