Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 337095

Ảnh và Video hoạt động

Công văn về việc chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại học tập

Thông báo - tuyển sinh

Công văn về việc chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại học tập

Thứ hai, 22.02.2021 09:27


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Công văn tiển khai ứng dựng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động (23.02.2021)
» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021)
» Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021)

Các tin cũ hơn:
» Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học phòng tránh dịch bênh Covi-19 (17.02.2021)
» Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (26.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ năm 2021 (13.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 (13.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (13.01.2021)
» Công văn thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (12.01.2021)
» Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (17.11.2020)
» Công văn hướng dẫn trình tự thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở năm học 2020- 2021 (17.11.2020)
» Công văn hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 (17.11.2020)
» Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm học 2020 - 2021 (03.11.2020)