Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 348739

Ảnh và Video hoạt động

Công văn về việc chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại học tập

Thông báo - tuyển sinh

Công văn về việc chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại học tập

Thứ hai, 22.02.2021 09:27


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Công văn tiển khai ứng dựng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động (23.02.2021)
» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021)
» Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021)
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, năm 2021 (01.04.2021)
» Công văn số 191/TCĐKTCN-TCHC ngày 30/3/2021 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo văn bằng 2, thạc sĩ năm 2021 (05.04.2021)
» Công văn 207/TCĐKTCN-TCHC ngày 09/4/2021 về việc Tăng cường công tác đối với ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'' và ''Ân điển cứu rỗi'' (14.04.2021)
» CV số 209/TCĐKTCN-TCHC về việc đăng ký nhu cầu đào tạo tiến sỹ, thạch sỹ và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 (14.04.2021)
» Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (16.04.2021)
» Công văn số 247/TCĐKTCN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (29.04.2021)

Các tin cũ hơn:
» Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học phòng tránh dịch bênh Covi-19 (17.02.2021)
» Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (26.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ năm 2021 (13.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 (13.01.2021)
» Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (13.01.2021)
» Công văn thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (12.01.2021)
» Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (17.11.2020)
» Công văn hướng dẫn trình tự thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở năm học 2020- 2021 (17.11.2020)
» Công văn hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 (17.11.2020)
» Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm học 2020 - 2021 (03.11.2020)