Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 566745

Ảnh và Video hoạt động

Hồ sơ công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tin tức - sự kiện

Hồ sơ công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

» Quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (22.04.2022 )
» Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2022 (08.04.2022 )
» Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (06.04.2022 )
» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (17.02.2022 )
» Kế hoạch số 602/KH-TCĐKTCN ngày 11/10/2021 về việc hưởng ứng tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (15.10.2021 )
» Công văn số 401/TCĐKTCNSL ngày 12/7/2021 về việc tiếp tục triển khai phòng chống dịch Covid - 19 (13.07.2021 )
» Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2020 - 2021 (14.04.2021 )
» Triển khai Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 (25.03.2021 )
» Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 25/02/2021 (26.02.2021 )
» Công văn số 612/TCĐKTCNSL về việc triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (04.12.2020 )

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiên đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La báo cáo công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động GDNN như sau:


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Quyết định 63 ban hành quy chế tuyển sinh 2022 (20.02.2022)
» Triển khai thực hiện Thông báo của văn phòng chính phủ về công tác phòng, chống dịch (30.06.2022)
» Kết luận của Thanh tra về trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La (08.12.2022)
» Kế hoạch cải cách hành chính 2023 (15.02.2023)
» Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2023 (15.02.2023)
» Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2023 (15.02.2023)
» Công tác Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 2023 (15.02.2023)
» Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 2023 (15.02.2023)
» Kế hoạch 94 Về Chuyển hóa xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023 - 2025 (27.02.2023)
» Kế hoạch 20 về Thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 2023 (27.02.2023)