Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 308925

Ảnh và Video hoạt động

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020

Tin tức - sự kiện

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020

Thứ ba, 08.10.2019 08:07
Chiều ngày 04/10/2019 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La đã tổ chức Hội nghị công chưc, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020. 

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020 có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của nhà trường.

Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: đồng chí Cao Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường; đồng chí Bùi Thị Thương, phòng TC - HC - TH làm thư ký hội nghị.

Đồng chí Cao Minh Hà, Bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường

Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường  trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019 - 2020; đồng chí Lê Văn Hải, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm học 2018 - 2019 và việc sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; đồng chí  Bùi Xuân Tiến, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhà trường báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường

Đồng chí Lê Văn Hải, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Đồng chí Bùi Xuân Tiền, Trưởng phòng KT, ĐBCL& CTHSSV - Trưởng ban thanh tra nhân dân

Tại Hội nghị, phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của cán bộ, viên chức, người lao động thông qua những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường và ý kiến nêu trực tiếp tại Hội nghị, trong đó các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề như: công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên, giáo viên, ....

Đồng chí Cao Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp trả lời, giải đáp những câu hỏi của các cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường; tổng kết những vấn đề thảo luận và nhấn mạnh những một số nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường cần tập trung thực hiện tốt trong năm học 2019 - 2020, cụ thể: 

Một là: Toàn trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, lấy chất lượng công việc và chất lượng đào tạo toàn diện của HSSV làm trung tâm để xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, khoa cũng như của mỗi cá nhân; Giáo dục lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với tập thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tích cực phê phán đấu tranh tư tưởng cục bộ, bè phái, cá nhân, những yếu tố gây mất đoàn kết làm suy yếu nhà trường.

Hai là: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ: Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận trong quy hoạch; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo không có sự thiếu hụt về nguồn cán bộ; chú trọng công tác tư tưởng, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lí, từng bước xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo cao và chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác.

Ba là: Về công tác đào tạo: Tiếp tục triển khai đào tạo theo hướng tiếp cận, hướng tới thị trường lao động, lấy nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng nhân lực của trường sau đào tạo làm phương châm đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu đa dạng của xã hội và cơ hội việc làm của người học; Xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý, tăng thời gian người học được thực hành nâng cao kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp song song với học nghề tại trường;Tiếp tục đảm bảo chất lượng đào tạo, giảm đến mức thấp nhất hiện tượng bỏ học, vô ý thức kỷ luật trong học tập. Mặt khác, phấn đấu dạy cho học sinh, sinh viên, học viên đạo đức nghề nghiệp, mang đến cho học sinh, sinh viên, học viên cảm hứng nghề nghiệp mình đã chọn và giúp các em rèn luyện lòng kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ở cơ sở, các đề tài phải phát triển theo hướng bám sát thực tiễn, phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo của nhà trường, có tính ứng dụng và hiệu quả cao. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Năm là: Tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách, các quy định trong thu chi, công khai các chế độ thanh toán, kiên quyết thực hiện tiết kiệm, phấn đấu tăng thêm nguồn thu nhằm từng bước cải thiện đời sống cán bộ, viên chức, nhân viên trong nhà trường và từng bước thực hiện tự chủ theo Đề án của UBND tỉnh; Tổ chức tốt bếp ăn tập thể, tiếp tục xây dựng bếp ăn tập thể trở thành bếp ăn “gia đình” tức là đảm bảo 100% HSSV ở tại ký túc xá sẽ ăn tại bếp ăn tập thể, coi bếp ăn tập thể như chính bếp ăn của gia đình mình,  yên tâm cả về chất và lượng của bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáu là: Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn Nhà trường, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

Bảy là: Tiếp tục đẩy mạnh việc gọi vốn và giải ngân cho các dự án đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng tiến độnhằm bổ sung trang thiết bị kịp thời, phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo.

Đồng chí Hoàng Điệp Hiền, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân trong năm học 2018 - 2019, đồng chí Hoàng Điệp Hiền, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp đã công bố các quyết định khen thưởng cho cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động 

Hội nghị đã nhất trí thông qua thông qua Nghị quyết Hội nghị năm học 2019-2020 với những nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, 

- Báo cáo tổng kết công tác công đoànnăm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020;

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm học 2018 - 2019 và việc sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ;

- Báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

- Danh sách Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021

Tại hội nghị đồng chí Cao Minh Hà, Bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đại diện chính quyền và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch công đoàn đại diện công đoàn nhà trường đã ký giao ước thi đua năm học 2019 - 2020.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La (21.11.2019)
» Triển khai cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" (25.11.2019)
» Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (25.11.2019)
» Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La với công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn năm 2019. (20.02.2020)
» Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21.02.2020)
» Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2020 (27.02.2020)
» Quyết định thành lập tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona (Covid -19) (03.03.2020)
» Thông báo nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (03.03.2020)
» Kế hoạch tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05; kỷ niêm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (04.05.2020)
» Đại hội đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25.05.2020)

Các tin cũ hơn:
» Khai giảng năm học 2019 - 2020 (24.09.2019)
» Tưng bừng ngày nhập học (10.09.2019)
» Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2019 (05.06.2019)
» Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 (24.05.2019)
» Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La đi thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. (12.05.2019)
» TOYOTA TÂY BẮC tuyển dụng lao động (27.02.2019)
» Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tuyển dụng lao động (27.02.2019)
» Các hoạt động chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) (03.12.2018)
» Tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (19.11.2018)
» Kết quả tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 (31.10.2018)