Thống kê truy cập
Đang online :    0003
Lượt truy cập : 430791
Ảnh và Video hoạt động

Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú

Phòng - Khoa

Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú

» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Anh Nga

2. Số lượng: 9 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

- Chức năng, nhiệm vụ     

+ Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các nghề đào tạo của khoa đảm nhiệm trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ của khoa.

+ Giảng dạy lý thuyết các môn văn hóa, môn chung (ngoại ngữ, chính trị, giáo dục thể chất...);

+ Trực tiếp quản lý toàn bộ CBGV, HSSV của khoa trên cơ sở nội quy, quy định của nhà trường, nhà nước và pháp luật;

+ Quản lý toàn bộ hoạt động của khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giáo dục đào tạo theo mục tiêu chương trình;

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi của khoa. Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

+ Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch.

+ Tổ chức cho CBGV, HSSV tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, học tập của CBGV và HSSV và tài sản của được giao quản lý.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống nhân cách, ý thức tổ chức kỹ luật cho người học là HSSV DTTS. Phổ biến, tư vấn, thực hiện các nội quy, qui định của của Nhà trường cũng như các Chủ trương, đường lối, các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề đối với người học vùng dân tộc thiểu số.

+ Xây dựng chương trình đào tạo nghề, tổ chức thực hiện đào tạo nghề đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số theo các cấp độ đáp ứng nhu cầu lao động của địa phươngpvà khu vực Tây Bắc.

+ Hỗ trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng mền đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số của trường nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng nghề.

+ Tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho người học là HSSV DTTS.

+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường.
+ Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công: Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy lí thuyết, thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.
+ Quản lý các giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc khoa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
+ Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà trường. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
+ Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ (Tháng, học kỳ, năm học), đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Quản lý toàn diện học sinh trong giờ hành chính và theo dõi quá trình tu dưỡng rèn luyện của học sinh ngoài giờ tại khu ký túc xá (phối hợp với phòng quản lý học sinh - KTX) từ lúc nhập trường đến khi tốt nghiệp ra trường.
+ Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo viên.
+ Tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ kế hoạch bộ môn, giáo án, sổ lên lớp hàng ngày, bảng tổng kết  điểm học kỳ để nộp cho phòng đào tạo lưu giữ.
+ Lập danh sách và các văn bản có liên quan đề nghị xét cấp học bổng học sinh nộp cho phòng QLHS - KTX tổng hợp trình hội đồng nhà trường (Trưởng khoa và giáo viên chủ nhiệm của học sinh được xét, tham gia).
+ Tổ chức việc học kết hợp sản xuất làm ra sản phẩm hoặc thực hiện các hợp đồng sản xuất theo sự phân công của Ban giám hiệu (nếu có).
+ Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức cho học sinh thi học kỳ, thực tập, thi tốt nghiệp cho học sinh thuộc khoa của mình theo kế hoạch.
+ Tổ chức các phong trào thi đua học tốt, giảng dạy tốt, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong giáo viên và học sinh khoa mình (Phối hợp với phòng quản lý học sinh – KTX; Công đoàn; Đoàn thanh niên).
+ Tổ chức thu các loại phí theo chế độ, chính sách quy định để nộp cho phòng tài vụ của trường.
+ Quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường trang bị cho khoa sử dụng bao gồm: các loại máy móc, phương tiện, tài liệu dạy học, tài sản tại phòng làm việc, phòng học được giao quản lý.
+ Tiến hành công tác kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Quyền hạn:

+ Quản lý khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm: mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phòng học và các cơ sở vật chất khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật.

+ Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực CBGV, HSSV, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của Khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt.

- Quan hệ công tác:

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng theo các quy đinh chung của nhà trường.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)