Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 411135

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Điện - Điện tử

Phòng - Khoa

Khoa Điện - Điện tử

» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Vũ Khắc Khôi

Thạc sĩ khoa học

Trưởng khoa

 

2

Trần Văn Tú

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

3

Phạm Ngọc Vũ

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

4

Phạm Văn Tranh

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

6

Đinh Thị Mơ

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

 

7

Vũ Huy Thức

Đại học

Giảng viên

 

8

Lương Văn Khiêm

Đại học

Giảng viên

 

9

Lưu Trường Thủy

Đại học

Giảng viên

 

10

Phạm Trường Giang

Cao đẳng

Giáo viên

 

11

Quàng Trung Hiếu

Cao đẳng

Giáo viên

 

 

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 - Chức năng:   

+ Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các nghề đào tạo của khoa đảm nhiệm trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề đào tạo thuộc khoa. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của khoa;

- Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề các nghề: điện dân dụng, điện công nghiệp, vận hành nhà máy thủy điện, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 110 KV và các môn học có liên quan khi được phân công;

+ Trực tiếp quản lý toàn bộ GV, HSSV trực thuộc khoa trên cơ sở nội quy, quy định của nhà trường, nhà nước và pháp luật;

+ Quản lý toàn bộ hoạt động của khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giáo dục đào tạo theo mục tiêu chương trình;

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi của khoa. Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức biên soạn đề cương, giáo trình các môn học của những ngành nghề mà khoa phụ trách trên cơ sở thẩm định của Hội đồng;

+ Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch;

+ Tổ chức cho GV, HSSV tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của nhà trường;

+ Tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình bảo quản bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị điện trong phạm vi toàn trường, kiểm tra và xử lý các sự cố về hệ thống điện trong toàn trường;

+ Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, học tập của GV và HSSV và tài sản của được giao quản lý.

- Quyền hạn:

+ Quản lý khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm: mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phòng học và các cơ sở vật chất khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực CBGV, HSSV, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt;

+ Thực hiện các dịch vụ về khoa học, đào tạo, sản xuất và các công việc khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất với Hiệu trưởng để thực hiện các hợp đồng kinh tế (đào tạo, dịch vụ, sản xuất) theo chủ trương, cơ chế và sự thống nhất với các đơn vị chức năng trong nhà trường;

- Quan hệ công tác:

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng theo các quy định chung của nhà trường.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)