Thống kê truy cập
Đang online :    0003
Lượt truy cập : 430786
Ảnh và Video hoạt động

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Phòng - Khoa

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Trưởng phòng: Hoàng Điệp Hiền

2. Số lượng: 9 người

3. SĐT của phòng: 02123.873.988                                              

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chủ trì, phối hợp cùng phòng Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạchxây dựng, điều chỉnh, bổ sungcác quy chế của trường;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức, nhân viên trong trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức; công tác bảo vệ an ninh nội bộ;

- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động; điều động, luân chuyển viên chức quản lý, viên chức, nhân viên;

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện các quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, viên chức quản lý;

- Quản lý viên chức và người lao động;

- Quản lý lý lịch viên chức, người lao động; Cập nhật hồ sơ, lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Giúp Hiệu trưởng triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế của trường.

- Báo cáo tăng, giảm chế độ BHXH với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ;

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, thông tin liên lạc, tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Chuẩn bị phòng họp, hội trường khi nhà trường tổ chức hội nghị và bố trí phòng nghỉ cho khách tới làm việc tại nhà trường;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính: Dự trù, đề xuất vật tư hành chính trình hiệu trưởng duyệt;

- Xác nhận nhật trình phương tiện phục vụ Lãnh đạo;

- Quản lý tài sản của phòng và khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)