Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380761

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Đào tạo

Phòng - Khoa

Phòng Đào tạo

Thứ ba, 16.08.2011 06:04

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Cao Việt Dũng

Thạc sĩ khoa học

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Văn Trình

Đại học

Phó trưởng phòng

 

3

Khúc Ngọc Phúc

Thạc sĩ

Giáo viên

 

4

Nguyễn Thùy Dung

Đại học

Giáo viên

 

5

Phạm Đức Bài

Đại học

Giáo viên

 

6

Khất Huy Hiếu

Thạc sỹ

Giảng viên

 

7

Trần Anh Thượng

CNKT

Giáo viên

 

 Số điện thoại của phòng: 02123.856.721

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu nhà trường trong công tác tuyển sinh, đào tạo các nghề. Nhiệm vụ cụ thể là:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường;

- Lập kế hoạch xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; đăng ký dạy nghề;

- Tổ chức tuyển sinh, mở lớp, đào tạo, thi tốt nghiệp các lớp nghề;

- Tổ chức quản lý công tác bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Quản lý hoạt động thư viện;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Lập kế hoạch dự giờ thăm lớp và kiểm tra quy chế chuyên môn của giáo viên toàn trường;

- Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy nghề, vật tư thực hành; kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng trang thiết bị trong dạy nghề;

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về nghiên cứu khoa học Làm đồ dùng giảng dạy;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Lập danh sách, theo dõi học sinh được hưởng trợ cấp và học bổng theo hệ số chuyển cho phòng Tài vụ - VTKT tính toán, thanh toán học bổng, trợ cấp cho học sinh, sinh viên hàng tháng theo quy định;

-  Quản lý học sinh thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường;

- Tổ chức tuyển sinh học nghề lái xe ô tô theo khóa, hạng, lưu lượng của giấy phép đào tạo lái xe ô tô do Tổng Cục đường bộ Việt Nam cấp; lái xe mô tô theo giấy phép của Sở GT-VT Sơn La cấp;

- Tham mưu cho BGH thực hiện việc ký và thanh lý hợp đồng đào tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyển hạng theo chương trình và giáo trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành;

- Tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho người học; lưu giữ hồ sơ liên quan đến khoá đào tạo theo quy định của Bộ LĐ-TBXH và Bộ GT-VT;

- Thực hiện các báo cáo hoạt động đào tạo, đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch với cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất khác theo quy định;

- Phối hợp cùng Hội đồng sát hạch cấp GPĐTLX của Sở GTVT Sơn La tổ chức các đợt sát hạch cho các học viên đã tốt nghiệp thi lấy giấy phép lái xe theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Phòng Công tác Học sinh sinh viên (20.03.2012)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)

Các tin cũ hơn:
» Phòng Quản trị - đời sống (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Điện – Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú (16.08.2011)