Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380737

Ảnh và Video hoạt động

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2018

Thông báo - tuyển sinh

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2018

Thứ bảy, 07.07.2018 02:21

 

UBND TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

1. Họ và tên thí sinh: .............................................................................. Giới tính: ....................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................... Dân tộc: ......................................

3. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................................

4. Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

5. Nơi tốt nghiệp THCS/THPT hoặc tương đương:..............................................................................

6. Năm tốt nghiệp THCS/THPT hoặc tương đương: .....................................................................

7. Các năm học THCS/THPT hoặc tương đương: (Ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó)
  KV1;        KV2-NT;       KV2;      KV3.

8. Thuộc đối tượng ưu tiên:     01,   02,   03,   04,   05,   06,   07,   08,   09,   10  
 (Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số đó, nếu không thì để trống)

9. Gửi giấy báo kết quảxét tuyển cho: ..........................................................................................

Địa chỉ báo tin:...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...........................................................................................................

Đăng ký xét tuyển:

Mã trường:

CDD1401

 

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

1. Trình độ trung cấp: Nghề: ………………………………………… Mã nghề:…………………..

2. Trình độ cao đẳng: Nghề: ………………………………………… Mã nghề:…………………...

      Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Ngày…  tháng…. .năm 201…                         

 THÍ SINH ĐĂNG KÝ

  (ký và ghi rõ họ tên)

                                                                    Ảnh thí sinh
                                                                         (3x4)

XÁC NHẬN

của Hiệu trưởng các trường (đối với học sinh đang học) hoặc Công an xã, phường, thị trấn (đối với thí sinh đang cư trú tại địa phương)

Ngày …. tháng …. năm 201…

(ký tên và đóng dấu)

 

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

- Đối tượng 01: thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

- Đối tượng 02: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng,
con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của người có công giúp đỡ cách mạng;

- Đối tượng 04: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Đối tượng 05: người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu hải đảo;

- Đối tượng 06: người mồ côi không nơi nương tựa;

- Đối tượng 07: người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

- Đối tượng 08: người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập;

- Đối tượng 09: con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Đối tượng 10: người có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của Nhà nước.

Chú ý: Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.

CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH

- Khu vực 1 (KV1) gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội
đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2.

- Khu vực 2 (KV2) gồm: các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương.

MÃ NGHỀ

STT

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

1

Điện Công nghiệp: 6520227

Điện Công nghiệp: 5520227

2

Điện Dân dụng: 6520226

Điện Dân dụng: 5520226

3

Công nghệ Ô tô: 6510216

Công nghệ Ô tô: 5510216

4

Tin học văn phòng: 6480203

Tin học văn phòng: 5480203

5

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm): 6480202

Kỹ thuật xây dựng: 5580201

6

 

Hàn: 5520123

 

Tài liệu đính kèm:  phieu-dang-ky-xet-tuyen-2017_86.doc (07.07.2018 02:21)

[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Chính sách chất lượng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La (21.12.2018)
» Kết quả tốt nghiệp, hệ trung cầp nghề kỹ thuật xây dựng K37 (03.05.2019)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (04.05.2019)
» Tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) (01.08.2019)
» Kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 (16.08.2019)
» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (28.11.2019)
» Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2020 (18.02.2020)
» Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 (17.03.2020)
» Quyết định trúng tuyển viên chức (17.03.2020)
» Thông báo về việc tiếp tục cho học viên, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (26.03.2020)

Các tin cũ hơn:
» Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 (06.06.2018)
» Kết quả tốt nghiệp hệ trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng K36 (06.06.2018)
» Công văn về việc tăng cường công tác HSSV, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời (04.05.2018)
» Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Sơn La (24.01.2018)
» Kế hoạch triển khai hướng dẫn số 11-HD/ĐUK (11.01.2018)
» Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 ''HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO Đ. (11.01.2018)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017 (12.10.2017)
» Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2017 (05.10.2017)
» Kế hoạch đón nhận học sinh, sinh viên nhập học năm học 2017 - 2018 (13.09.2017)
» Tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (08.09.2017)