Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 521492

Ảnh và Video hoạt động

VIDEO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thông báo - tuyển sinh

VIDEO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

» Kế hoạch 784 Thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (29.11.2022 )
» Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 (21.11.2022 )
» Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022 (21.10.2022 )
» Tuyên truyền Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII (21.10.2022 )
» Về việc quán triệt trang thông tin điện tử và cung cấp tin bài đăng tải lên trang thông tin điện tử của Hội đong thi đua khen thưởng tỉnhđiện tử (20.10.2022 )
» Khai giảng năm học 2022 - 2023 (17.10.2022 )
» Công văn 637/TCĐKTCN-TCHC Về việc phổ cập nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10. (07.10.2022 )
» Kế hoạch số 514 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 (11.08.2022 )
» Công văn số 506/TCĐKTCN ngày 08/8/2022 về việc tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 (11.08.2022 )
» Quyết định số 222/QĐ-TCĐKTCN về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lao động hợp đồng năm học 2021-2022 (22.06.2022 )
VIDEO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Kết luận Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023)
» Nghị quyết 27 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023)
» Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023)
» Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023)
» Thông tin Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm học 2023 - 2024 (04.05.2023)
» Công văn mời cung cấp báo giá thiết bị dạy học nghề Hàn, nghề Điện công nghiệp (21.07.2023)