Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 667272

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Dân tộc nội trú

Phòng - Khoa

Khoa Dân tộc nội trú

» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nông Thị Tới

Đại học

Trưởng khoa

 

2

Lò Quý Dương

Đại học

Giảng viên

 

3

Cầm Thị Tú

Cao đẳng

Giáo viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Khoa Dân tộc nội trú là khoa chuyên môn trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La;

+ Xây dựng khoa dân tộc nội trú từng bước phát triển đáp ứng: Mục tiêu đào tạo nghề cho HSSV dân tộc thiểu số của điạ phương và  khu vực Tây Bắc.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống nhân cách, ý thức tổ chức kỹ luật cho người học là HSSV DTTS. Phổ biến, tư vấn, thực hiện các nội quy, qui định của của Nhà trường cũng như các Chủ trương, đường lối, các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề đối với người học vùng dân tộc thiểu số.

+ Xây dựng chương trình đào tạo nghề, tổ chức thực hiện đào tạo nghề đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số theo các cấp độ đáp ứng nhu cầu lao động của địa phươngpvà khu vực Tây Bắc.

+ Hỗ trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng mền đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số của trường nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng nghề.

+ Tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho người học là HSSV DTTS.

- Quan hệ công tác

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các phòngchức năng theo  quy định chung của nhà trường.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)