Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 652747

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Xây dựng cấp thoát nước

Phòng - Khoa

Khoa Xây dựng cấp thoát nước

» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ,  GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phạm Phong Vũ

Đại học

Phó trưởng khoa

 

2

Khúc Ngọc Điểu

Cao đẳng

Giáo viên

 

3

Lò Văn Thỏa

Đại học

Giáo viên

 

4

Phạm Anh Tuấn

Đại học

Giáo viên

 

5

Nguyễn Quang Tùng

Cao đẳng

Giáo viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chức năng:      

+ Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các nghề đào tạo của khoa đảm nhiệm trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề đào tạo thuộc khoa. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của khoa.

- Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề các nghề: kỹ thuật xây dựng, cấp – thoát nước, nề bê tông, nề hoàn thiện ... và các môn học có liên quan khi được phân công.

+ Trực tiếp quản lý toàn bộ CBGV, HSSV của khoa trên cơ sở nội quy, quy định của nhà trường, nhà nước và pháp luật;

+ Quản lý toàn bộ hoạt động của khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giáo dục đào tạo theo mục tiêu chương trình;

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi của khoa. Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức biên soạn đề cương, giáo trình các môn học của những ngành nghề mà khoa phụ trách trên cơ sở thẩm định của Hội đồng;

+ Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch;

+ Tổ chức cho CBGV, HSSV tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của nhà trường;

+ Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, học tập của CBGV và HS và tài sản của được giao quản lý.

- Quyền hạn:

+ Quản lý khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm: mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phòng học và các cơ sở vật chất khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực CBGV, HSSV, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt;

+ Thực hiện các dịch vụ về khoa học, đào tạo, sản xuất và các công việc khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật;

+ Đề xuất với Hiệu trưởng để thực hiện các hợp đồng kinh tế (đào tạo, dịch vụ, sản xuất) theo chủ trương, cơ chế và sự thống nhất với các đơn vị chức năng trong nhà trường.

- Quan hệ công tác

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng theo các quy đinh chung của nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
internet

Các tin cũ hơn:
»
Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)