Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 380750

Ảnh và Video hoạt động

Công văn số 719/TCĐKTCN ngày 22/11/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện QUy chế dân chủ ơ cơ sở

Thông báo - tuyển sinh

Công văn số 719/TCĐKTCN ngày 22/11/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện QUy chế dân chủ ơ cơ sở

Thứ hai, 22.11.2021 09:09


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18.10.2021)
» Kế hoạch số 600/KH-TCĐKTCN ngày 06/10/2021 về việc thực hiện chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng công nghệ phòng, công Covid - 19 tại trường (15.10.2021)
» Công văn 547 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1977/KH-TCGDNN ngày 08/9/2021 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, (17.09.2021)
» Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân (13.09.2021)
» Công văn số 535/TCĐKTCN ngày 12/9/2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (13.09.2021)
» Công văn 524/TCĐKTCN ngày 06/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (10.09.2021)
» Thông báo Quyết định sô 1745/QĐ-UBND ngày 20/7/2021về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La (18.08.2021)
» Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2021 (12.08.2021)
» Thông báo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 (12.08.2021)
» Công văn số 349/TCĐKTCNSL ngày 24/6/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (28.06.2021)