Thống kê truy cập
Đang online :    0003
Lượt truy cập : 566800

Ảnh và Video hoạt động

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2021

Thông báo - tuyển sinh

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2021

» Thông báo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 (12.08.2021 )
» Công văn số 349/TCĐKTCNSL ngày 24/6/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (28.06.2021 )
» Kế hoạch số 288/KH-CĐKTCNSL ngày 24/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (25.05.2021 )
» Công văn số 247/TCĐKTCN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (29.04.2021 )
» Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (16.04.2021 )
» CV số 209/TCĐKTCN-TCHC về việc đăng ký nhu cầu đào tạo tiến sỹ, thạch sỹ và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 (14.04.2021 )
» Công văn 207/TCĐKTCN-TCHC ngày 09/4/2021 về việc Tăng cường công tác đối với ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'' và ''Ân điển cứu rỗi'' (14.04.2021 )
» Công văn số 191/TCĐKTCN-TCHC ngày 30/3/2021 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo văn bằng 2, thạc sĩ năm 2021 (05.04.2021 )
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, năm 2021 (01.04.2021 )
» Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021 )


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 (20.02.2019)
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2020 (18.02.2020)
» Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2020 -2021 (05.09.2020)
» Kế hoạch số 71 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (25.01.2021)
» Kế hoạch số 51 về Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2021 (26.01.2021)
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 59/2019/NĐ-CP năm 2021 (02.04.2021)
» Thông báo Quyết định sô 1745/QĐ-UBND ngày 20/7/2021về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La (18.08.2021)
» Công văn 524/TCĐKTCN ngày 06/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (10.09.2021)
» Công văn số 535/TCĐKTCN ngày 12/9/2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (13.09.2021)
» Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân (13.09.2021)