Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 442730

Ảnh và Video hoạt động

Công văn số 247/TCĐKTCN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19

Thông báo - tuyển sinh

Công văn số 247/TCĐKTCN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19

» Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (16.04.2021 )
» CV số 209/TCĐKTCN-TCHC về việc đăng ký nhu cầu đào tạo tiến sỹ, thạch sỹ và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 (14.04.2021 )
» Công văn 207/TCĐKTCN-TCHC ngày 09/4/2021 về việc Tăng cường công tác đối với ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'' và ''Ân điển cứu rỗi'' (14.04.2021 )
» Công văn số 191/TCĐKTCN-TCHC ngày 30/3/2021 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo văn bằng 2, thạc sĩ năm 2021 (05.04.2021 )
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, năm 2021 (01.04.2021 )
» Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021 )
» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (26.02.2021 )
» Công văn tiển khai ứng dựng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động (23.02.2021 )
» Công văn về việc chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại học tập (22.02.2021 )
» Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học phòng tránh dịch bênh Covi-19 (17.02.2021 )


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 (20.02.2019)
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2020 (18.02.2020)
» Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2020 -2021 (05.09.2020)
» Kế hoạch số 71 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (25.01.2021)
» Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 59/2019/NĐ-CP năm 2021 (02.04.2021)
» Kế hoạch số 288/KH-CĐKTCNSL ngày 24/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (25.05.2021)
» Công văn số 349/TCĐKTCNSL ngày 24/6/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (28.06.2021)
» Thông báo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 (12.08.2021)
» Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2021 (12.08.2021)
» Thông báo Quyết định sô 1745/QĐ-UBND ngày 20/7/2021về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La (18.08.2021)