Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 521488

Ảnh và Video hoạt động

Thông tin Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm học 2023 - 2024

Thông báo - tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm học 2023 - 2024

» Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023 )
» Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023 )
» Nghị quyết 27 Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023 )
» Kết luận Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XIII (13.01.2023 )
» VIDEO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (29.12.2022 )
» Kế hoạch 784 Thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (29.11.2022 )
» Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 (21.11.2022 )
» Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022 (21.10.2022 )
» Tuyên truyền Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII (21.10.2022 )
» Về việc quán triệt trang thông tin điện tử và cung cấp tin bài đăng tải lên trang thông tin điện tử của Hội đong thi đua khen thưởng tỉnhđiện tử (20.10.2022 )
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm học 2023 - 2024


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Công văn mời cung cấp báo giá thiết bị dạy học nghề Hàn, nghề Điện công nghiệp (21.07.2023)