Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 430802
Ảnh và Video hoạt động

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên

Phòng - Khoa

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên

» Phòng Đào tạo (16.08.2011 )
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011 )
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011 )
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu

2. Số lượng: 7 người

3. Số điện thoại phòng: 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm định và tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng GDNN;

- Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng GDNN;

- Thực hiện hướng dẫn, quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp các nội dung về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt việc đảm bảo chất lượng;

- Chủ trì xây dựng quy trình về công tác khảo thí theo quy định; Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ của công tác thi tốt nghiệp;

- Chủ trì xây dựng và tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý thi, kiểm tra; kiểm định và đảm bảo chất lượng. Chủ trì, tổ chức tập huấn cho các khoa về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi và đảm bảo chất lượng;

- Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện kế hoạch dự giờ thăm lớp và kiểm tra quy chế chuyên môn củagiảng viên,giáo viên toàn trường;

- Phối hợp với ban thanh tra nhân dân thanh, kiểm tra theo quy định, cụ thể:

+ Thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật quy định, quy chế về đào tạo;

+ Thanh, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, quy chế thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc chấp hành quy chế dạy và học;

+ Tổ chức thăm dò ý kiến của HSSV và học viên về chương trình, nội dung, phương pháp và chất lượng giảng dạy của giảng viên, giáo viên;

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của cán bộ, giảng viên, giáo viên hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ban Giám hiẹu vàcác cơ quan có thẩm quyền;

- Quản lý tài sản của phòng và khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao;

 - Tổ chức tiếp nhận HSSV, thống kê, tổng hợp dữ liệu HSSV ở nội trú;

- Quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường (cả nội trú và ngoại trú);

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức “sinh hoạt chính trị” cho HSSV;

- Phối hợp với các phòng, khoa phổ biến chế độ, chính sách của nhà nước,của tỉnh đối với người học;Tư vấn vềthị trường lao động và việc làm;

- Phối hợp với BCH Đoàn trường xây dựng và triển khai các hoạt động phong trào, văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy Ký túc xá;

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên ở nội trú lao động, đảm bảo khu vực Ký túc xá có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện;

- Chủ trì tham mưu giúp Ban Giám hiệu về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Quản lý tài sản của phòng và khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]