Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 667316

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên

Phòng - Khoa

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên

» Phòng Đào tạo (16.08.2011 )
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011 )
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011 )
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu

Số lượng: 6 người

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ đánh giá và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng GDNN; Tham mưu thực hiện hoạt động kiểm định và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng GDNN.

b) Thực hiện hướng dẫn, quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp các nội dung về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

c) Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ của công tác thi tốt nghiệp.

d) Phối hợp với các phòng, khoa phổ biến chế độ, chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với người học; Tư vấn về thị trường lao động và việc làm.

e) Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dự giờ thăm lớp và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của cán bộ, giảng viên, giáo viên hàng năm của giảng viên, giáo viên toàn trường.

g) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong công tác tự kiểm traviệc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, quy chế thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc chấp hành quy chế dạy và học.

h) Tham mưu việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, HSSV và học viên về chương trình, nội dung, phương pháp và chất lượng giảng dạy của giảng viên, giáo viên;

i) Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; công atcs HSSV theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các cơ quan có thẩm quyền.

k) Tổ chức tiếp nhận HSSV, thống kê, tổng hợp dữ liệu; lưu trữ hồ sơ; thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng; đăng ký di chuyển nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự của HSSV hệ trung cấp, cao đẳng toàn trường.

l) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy Ký túc xá; quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên (ngoài giờ) từ khi nhập học đến khi ra trường (cả nội trú và ngoại trú); phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức “sinh hoạt chính trị đầu khóa” cho HSSV.

m) Tổng hợp, báo cáo danh sách học sinh, sinh viên; Phối hợp với các Khoa thực hiện việc đôn đốc HSSV nộp học phí theo đúng quy định;

n) Kiểm tra, rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên hưởng chế độ theo quy định của nhà nước và của địa phương trình Hiệu trưởng.

o) Chủ trì xây dựng và tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý thi, kiểm tra; kiểm định và đảm bảo chất lượng. Chủ trì, tổ chức tập huấn cho các khoa về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi và đảm bảo chất lượng.

p) Phối hợp với BCH Đoàn trường xây dựng và triển khai các hoạt động phong trào, văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa.

q) Chủ trì, phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý, chỉ đạo công tác lao động trong khối HSSV đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện trong nhà trường.

r) Chủ trì tham mưu giúp Ban Giám hiệu về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

s) Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]