Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 521497

Ảnh và Video hoạt động

Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo

Thông báo - tuyển sinh

Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo

» Chương trình đào tạo Trung cấp, Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Quản trị mạng máy tính (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Trung Cấp, nghề Hàn (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Cao đẳng, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Điện công nghiệp (31.03.2022 )
» Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện công nghiệp (31.03.2022 )
» Kế hoạch số 68/KH-TCĐKTCN ngày 24/01/2022 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (28.01.2022 )
» Kế hoạch số 71 ngày 25/01/2022 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (26.01.2022 )
» Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 13/01/2022 về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La năm 2022 (20.01.2022 )


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Công văn số 210 ngày 08/4/2022 của Trường về việc vận động tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022 (08.04.2022)
» Công văn số 217 ngày 12/4/2022 của trường về việc triển khai kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La (12.04.2022)
» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 (22.04.2022)
» Quyết định số 148/QĐ-TCĐKTCN ngày 25/4/2022 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 (26.04.2022)
» Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy năm học 2022 - 2023 (16.05.2022)
» Quyết định số 221/QĐ-TCĐKTCN về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể phòng, khoa và viên chức năm học 2021 - 2022 (22.06.2022)
» Quyết định số 222/QĐ-TCĐKTCN về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lao động hợp đồng năm học 2021-2022 (22.06.2022)
» Công văn số 506/TCĐKTCN ngày 08/8/2022 về việc tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 (11.08.2022)
» Kế hoạch số 514 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 (11.08.2022)
» Công văn 637/TCĐKTCN-TCHC Về việc phổ cập nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10. (07.10.2022)