Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 521494

Ảnh và Video hoạt động

Kế hoạch số 68/KH-TCĐKTCN ngày 24/01/2022 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo - tuyển sinh

Kế hoạch số 68/KH-TCĐKTCN ngày 24/01/2022 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

» Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 13/01/2022 về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La năm 2022 (20.01.2022 )
» Công văn số 719/TCĐKTCN ngày 22/11/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện QUy chế dân chủ ơ cơ sở (22.11.2021 )
» Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18.10.2021 )
» Kế hoạch số 600/KH-TCĐKTCN ngày 06/10/2021 về việc thực hiện chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng công nghệ phòng, công Covid - 19 tại trường (15.10.2021 )
» Quyết định và danh sách trúng tuyển các lớp liên kết đào tạo năm học 2021 - 2022 (12.10.2021 )
» Công văn 547 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1977/KH-TCGDNN ngày 08/9/2021 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, (17.09.2021 )
» Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển tại trường năm học 2021 - 2022 (14.09.2021 )
» Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân (13.09.2021 )
» Công văn số 535/TCĐKTCN ngày 12/9/2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (13.09.2021 )
» Công văn 524/TCĐKTCN ngày 06/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (10.09.2021 )


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Kế hoạch số 71 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (25.01.2021)
» Kế hoạch số 58 ngày 19/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (19.01.2022)
» Kế hoạch số 71 ngày 25/01/2022 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (26.01.2022)
» Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện công nghiệp (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Điện công nghiệp (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Cao đẳng, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung Cấp, nghề Hàn (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Quản trị mạng máy tính (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) (31.03.2022)