Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 624579

Ảnh và Video hoạt động

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện công nghiệp

Thông báo - tuyển sinh

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện công nghiệp

» Kế hoạch số 68/KH-TCĐKTCN ngày 24/01/2022 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (28.01.2022 )
» Kế hoạch số 71 ngày 25/01/2022 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (26.01.2022 )
» Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 13/01/2022 về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La năm 2022 (20.01.2022 )
» Kế hoạch số 58 ngày 19/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (19.01.2022 )
» Công văn số 719/TCĐKTCN ngày 22/11/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện QUy chế dân chủ ơ cơ sở (22.11.2021 )
» Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18.10.2021 )
» Kế hoạch số 600/KH-TCĐKTCN ngày 06/10/2021 về việc thực hiện chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng công nghệ phòng, công Covid - 19 tại trường (15.10.2021 )
» Quyết định và danh sách trúng tuyển các lớp liên kết đào tạo năm học 2021 - 2022 (12.10.2021 )
» Công văn 547 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1977/KH-TCGDNN ngày 08/9/2021 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, (17.09.2021 )
» Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển tại trường năm học 2021 - 2022 (14.09.2021 )


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Kế hoạch số 51 về Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2021 (26.01.2021)
» Công văn số 270 báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí việc làm năm 2021 (26.11.2021)
» Kế hoạch 72 đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động 2022 (27.01.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Điện công nghiệp (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Cao đẳng, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Công nghệ ô tô (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung Cấp, nghề Hàn (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, nghề Quản trị mạng máy tính (31.03.2022)
» Chương trình đào tạo Trung cấp, Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) (31.03.2022)
» Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo (31.03.2022)