Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380741

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Quản trị - đời sống

Phòng - Khoa

Phòng Quản trị - đời sống

Thứ ba, 16.08.2011 06:04

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Kim

Đại học

Phó trưởng phòng

 

2

Phạm Công Tuấn

Đại học

Giáo viên

 

3

Lê Khánh Ly

Trung cấp

Điều dưỡng viên

 

4

Đoàn Thu Thủy

Trung cấp

Điều dưỡng viên

 

5

Lừ Văn Thức

Trung cấp

Kỹ thuật viên

 

6

Tòng Văn Quân

Đại học

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thu Hà

Không

Nhân viên

 

8

Bùi Thị Hằng

Không

Nhân viên

 

9 Tòng Thị Thiện Không Nhân viên

 

10 Cà Thị Nghĩa Không

Nhân viên

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý các tài sản của nhà trường bao gồm: Nhà cửa, đất đai, kho tàng, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, cụ thể là: Lập hệ thống sổ sách, bảng biểu theo dõi các tài sản đó;

- Lập kế hoạch hàng năm để sử dụng duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất. Trình Hiệu trưởng duyệt các tài sản đó và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra;

- Phụ trách việc cung cấp điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của toàn trường;

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức và duy trì bếp ăn tập thể cho cán bộ và HSSV; Bố trí, sắp xếp nơi ở cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong trường;

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng vật tư, tài sản cho các phòng, khoa trong trường trên cơ sở có đề xuất, nhu cầu cần mua của các phòng, khoa khi đã được Hiệu trưởng duyệt;

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ của trường;

-  Phụ trách y tế cơ quan, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể;

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng, khoa tiến hành kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Công tác Học sinh sinh viên (20.03.2012)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)

Các tin cũ hơn:
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Điện – Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011)