Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 374213

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Phòng - Khoa

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Thứ ba, 20.03.2012 07:37

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH  SINH VIÊN

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lý Trung Thành

Thạc sĩ khoa học

Trưởng phòng

 

2

Phạm Công Tuấn

Đại học

Giáo viên

 

3

Trần Thị Thanh

Trung cấp

Giáo viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 - Tổ chức tiếp nhận HSSV, thống kê, tổng hợp dữ liệu HSSV ở nội trú;

- Quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường (cả nội trú và ngoại trú);

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức “sinh hoạt chính trị” cho HSSV;

- Phối hợp với các phòng, khoa phổ biến chế độ, chính sách của nhà nước,của tỉnh đối với người học;Tư vấn vềthị trường lao động và việc làm;

- Phối hợp với BCH Đoàn trường xây dựng và triển khai các hoạt động phong trào, văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy Ký túc xá;

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên ở nội trú lao động, đảm bảo khu vực Ký túc xá có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện;

- Chủ trì tham mưu giúp Ban Giám hiệu về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Quản lý tài sản của phòng và khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)

Các tin cũ hơn:
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Quản trị - đời sống (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Điện – Điện tử (16.08.2011)