Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 374199

Ảnh và Video hoạt động

Khoa CNTT triển khai CV số 01 của Trường TCN Sơn la

Thông báo - tuyển sinh

Khoa CNTT triển khai CV số 01 của Trường TCN Sơn la

Thứ tư, 11.01.2012 04:04
Xây dựng chương trình đào tạo nghề và giáo trình, trình độ CĐN theo TT21 - BLĐTBXH

Tên nghề: Tin học văn phòng
Mã nghề: 50480201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 39
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
   +Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
   +Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các
phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
   +Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
   +Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng
của chúng;
   +Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
   +Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị  
để đưa ra giải pháp xử lý.
- Kỹ năng:
   +Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội
dung yêu cầu;
   +Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
   +Sử dụng được bộ Open Office;
   +Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
   +Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;
   +Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;
   +Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và
nhỏ;
   +Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;
   +Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;
   +Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
   +Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;
   +Tự nâng cao trình độ chuyên môn;
   +Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;
   +Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty,
trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
   +Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
   +Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
   +Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
   +Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc;
   +Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;
   +Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;
- Thể chất và quốc phòng:
   +Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;
   +Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành
Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;
   +Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với
nền quốc phòng của đất nước.
3. Cơ hội việc làm:
   Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:
- Giáo viên dạy tin học cho các trường phổ thông;
- Thư ký văn phòng;
- Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;
- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
- Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn;
- Làm việc cho các công ty máy tính;
- Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp);
- Thiết kế quảng cáo;
- Quản lý phòng Internet;
- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
      - Thời gian đào tạo: 3 năm
      - Thời gian học tập: 131 tuần
      - Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
      - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  
      - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
      - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ
   + Thời gian học bắt buộc: 2745 giờ; Thời gian học tự chọn: 555 giờ
   + Thời gian học lý thuyết: 681 giờ; Thời gian học thực hành: 2064 giờ

 

Tên nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Mã nghề: 50480211
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
   +Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
   +Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
   +Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
   +Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
   +Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
   +Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
   +Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
   +Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;
   +Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;
   +Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;
   +Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
   +Cài đặt - bảo trì máy tính;
   +Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
   +Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
   +Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
   +Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;
   +Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
   +Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
   +Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
   +Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
   +Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
   +Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;
   +Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
   +Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;
   +Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;
   +Hiểu biết về lịch sử phát triển, tầm quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trên thế giới và tại Việt Nam;
   +Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
   +Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
   +Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Thể chất và quốc phòng:
   +Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
   +Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
   +Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
   +Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
   +Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
   +Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
   +Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
   +Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
   +Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
   +Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;
   +Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.
 Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
      -  Thời gian khóa học: 03 năm
      -  Thời gian học tập: 131 tuần
      -  Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
      -  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 160 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
     - Thời gian học các môn học, mô đun  đào tạo nghề: 3300 giờ
     + Thời gian học bắt buộc: 2400  giờ; Thời gian học tự chọn: 900 giờ
     + Thời gian học lý thuyết: 1002 giờ; Thời gian học thực hành: 2298 giờ


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Tuyển sinh năm 2012 - 2013 (27.04.2012)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014 (14.03.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng C K78 (16.05.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng B2 K60 (16.05.2013)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Kỹ thuật Xây dựng năm học 2012 - 2013 (17.05.2013)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Máy thi công K13 (17.05.2013)
» Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2012 - 2013 (21.05.2013)
» Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 (29.10.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015 (17.09.2014)
» Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (22.04.2015)

Các tin cũ hơn:
» Thông báo nhập học lớp xe tải hạng C_Khóa 70 (16.08.2011)
» Thông báo nhập học lớp Vận hành máy xúc ủi - Khóa 12 (16.08.2011)
» Kết quả thi tốt nghiệp lớp lái xe các hạng (16.08.2011)
» Thời khóa biểu các lớp văn hóa (16.08.2011)
» Thời khóa biểu các lớp nghề (16.08.2011)
» Tuyển sinh lớp lái xe hạng A1 (16.08.2011)
» Tuyển sinh nghề xúc ủi (16.08.2011)
» Tuyển sinh lái xe ô tô các hạng (16.08.2011)
» Tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2011 (07.08.2011)