Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380766

Ảnh và Video hoạt động

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2012 - 2013

Thông báo - tuyển sinh

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2012 - 2013

Thứ ba, 21.05.2013 03:27

UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNGNGHỀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH - TCĐN

        

V/v: tổ chức Hội thi giáo viên

Dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2013

                                                             

         

Kính gửi:Các phòng, khoa chuyên môn

 

          Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2012 - 2013;

Căn cứ Nghị quyết năm học 2012 - 2013 đã được thông qua tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng nghề Sơn La;

Căn cứ số lượng giáo viên các phòng, khoa chuyên môn đăng ký tham gia hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

          Để đảm bảo cho việc tốt chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Hội giảng cụ thể như sau:

I. Thời gian thực hiện

1. Thời gian tổ chức Hội giảng giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013 được tiến hành từ ngày 10 - 14/6/2013.

2. Khai mạc hội giảng: 8h ngày 10 tháng 6 năm 2013;

3. Bế mạc hội giảng: 14 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2013

4. Địa điểm tổ chức khai mạc, bế mạc và trình giảng các bài giảng lý thuyết: Hội trường tầng 3 - Nhà Hiệu bộ 4 tầng

II. Những quy định trong Hội giảng

1. Đối tượng tham gia Hội giảng

Là các giáo viên có kết quả dự giờ năm học 2012 - 2013 đạt từ loại Khá trở lên và nằm trong danh sách đăng ký của các phòng, khoa với phòng Đào tạo nhà trường.

2.Giáo viên tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng với những nội dung cụ thể như sau:

- Bài giảng phải nằm trong chương trình đào tạo của các nghề đã được nhà trường ban hành;

- Thời gian trình giảng:

+ Bài giảng lý thuyết từ 45 phút;

+ Bài giảng thực hành từ 30 - 45 phút;

+ Bài giảng tích hợp từ 45 - 60 phút.

- Thứ tự bài giảng của giáo viên được thực hiện theo lịch của Ban tổ chức Hội giảng.

- Trang thiết bị cơ bản của nghề phục vụ cho bài giảng do các khoa bố trí. Riêng các trang thiết bị do giáo viên tự làm, tự sáng tạo thì do giáo viên chuẩn bị.

          3. Hồ sơ bài giảng

- Giáo án (theo quy định);

- Đề cương chi tiết bài giảng;

Giáo án và đề cương đóng chung một quyển (mẫu giáo án được thực hiện theo quyết định số 62/QĐ-LĐTBXH) có xác nhận của lãnh đạo khoa;

- Hồ sơ bài giảng (07 bộ) nộp về phòng Đào tạo trước 17h00 của ngày05/6/2013.

4. Trang phục trong Hội giảng

Trang phục khi trình giảng của giáo viên phải phù hợp đặc thù nghề nghiệp, phù hợp tính chất, nội dung và yêu cầu của bài giảng đã đăng ký.

5. Tiêu chí đánh giá bài giảng (theo phiếu đánh giá bài giảng kèm theo):

- Ban giám khảo tiến hành nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên ngay sau khi bài giảng kết thúc trong khoảng thời gian dự kiến cho mỗi bài giảng là 30 phút;

- Các thành viên ban giám khảo chấm điểm độc lâp với nhau và nộp phiếu đánh giá, chấm điểm cho trưởng ban giám khảo vào cuối mỗi ngày hội giảng (điểm chấm của mỗi giám khảo nếu chênh lệch so với điểm bình quân chung của mỗi bài giảng 02 điểm trở lên sẽ không được cộng vào điểm tổng chung của bài giảng đó);

- Điểm đánh giá tối đa cho 01 bài giảng là 20 điểm trong đó: Các bài giảng xếp loại trung bình từ có điểm từ 10 - 11,9; Loại Trung bình khá từ 12 - 13,9 điểm; Loại khá từ 14 - 16,9; Loại giỏi từ 17 - 19,5 điểm; Loại xuất sắc từ 19,6 điểm trở lên;

III. Công tác chuẩn bị

1. Phòng Tổ chức Hành chính

- Mời đại biểu;

- Chuẩn bị khánh tiết, trang trí hội trường; Làm công tác tổ chức trong buổi khai mạc, bế mạc hội giảng;

- Chuẩn bị hoa tươi, nước lọc (phục vụ khai mạc, bế mạc);

- Chuẩn bị phòng giảng dạy lý thuyết tại Phòng hội trường tầng 3 - Nhà Hiệu bộ. 2. Phòng Đào tạo

- Chuẩn bị các phiếu đánh giá bài giảng;

- Xếp thứ tự bài giảng trình Hội đồng thi duyệt.

3. Các khoa chuyên môn

- Chỉ đạo các giáo viên tham gia hội giảng chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho bài giảng;

- Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng giảng dạy cho các bài giảng thực hành, bài giảng tích hợp theo nội dung bài giảng đã đăng ký (các phòng hội giảng phải được chuẩn bị gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, có khăn trải bàn và hoa tươi. Đảm bảo ánh sáng theo quy định đảm bảo cho giáo viên giảng dạy và sử dụng các phương tiện hỗ trợ)

- Giáo viên giảng dạy thực hành nghề hàn chủ động liên hệ với khoa Cơ khí Động lực để mượn phòng giảng dạy.

IV. Thành phần tham dự

- Học sinh tham gia các bài trình giảng của giáo viên là học sinh hiện đang theo học tại các khoa hoặc học sinh giả định;

- Các giáo viên không tham gia hội giảng phải có mặt dự giờ học tập kinh nghiệm (trừ các giáo viên đang lên lớp);

Yêu cầu:Giáo viên, học sinh các khoa tham gia giờ giảng phải có mặt trước khi giờ giảng bắt đầu 15 phút, không được tự động ra, vào. Trong thời gian giáo viên trình giảng, không nói chuyện riêng, bình luận về bài giảng và phải tắt điện thoại (trường hợp cần thiết thì chuyển sang chế độ im lặng).

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (báo cáo);                                          (Đã ký)

- Như kính gửi;                                                        CAO MINH HÀ

- Lưu VT ; ĐT.                                                                               


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 (29.10.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015 (17.09.2014)
» Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (22.04.2015)
» Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016 (26.10.2015)
» Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (13.04.2016)
» Phiếu đăng ký học nghề (19.08.2016)
» Kết quả tốt nghiệp năm 2016 (31.10.2016)
» Tuyển sinh liên thông CĐ chính quy nghề Điện công nghiệp năm 2017 (14.04.2017)
» Giấy chứng nhận hoạt động Đánh giá Kỹ năng nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La (06.06.2017)
» Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 (06.06.2017)

Các tin cũ hơn:
» Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Máy thi công K13 (17.05.2013)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Kỹ thuật Xây dựng năm học 2012 - 2013 (17.05.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng B2 K60 (16.05.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng C K78 (16.05.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014 (14.03.2013)
» Tuyển sinh năm 2012 - 2013 (27.04.2012)
» Khoa CNTT triển khai CV số 01 của Trường TCN Sơn la (11.01.2012)
» Thông báo nhập học lớp xe tải hạng C_Khóa 70 (16.08.2011)
» Thông báo nhập học lớp Vận hành máy xúc ủi - Khóa 12 (16.08.2011)
» Kết quả thi tốt nghiệp lớp lái xe các hạng (16.08.2011)