Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 566709

Ảnh và Video hoạt động

Thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014

Thông báo - tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014

» Tuyển sinh năm 2012 - 2013 (27.04.2012 )
» Khoa CNTT triển khai CV số 01 của Trường TCN Sơn la (11.01.2012 )
» Thông báo nhập học lớp xe tải hạng C_Khóa 70 (16.08.2011 )
» Thông báo nhập học lớp Vận hành máy xúc ủi - Khóa 12 (16.08.2011 )
» Kết quả thi tốt nghiệp lớp lái xe các hạng (16.08.2011 )
» Thời khóa biểu các lớp văn hóa (16.08.2011 )
» Thời khóa biểu các lớp nghề (16.08.2011 )
» Tuyển sinh lớp lái xe hạng A1 (16.08.2011 )
» Tuyển sinh nghề xúc ủi (16.08.2011 )
» Tuyển sinh lái xe ô tô các hạng (16.08.2011 )
Căn cứ kế hoạch năm học 2013 - 2014, Trường Cao đẳng nghề Sơn La thông báo tuyển sinh Cao đẳng; Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề như sau:

UBND TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

   Số: 11/TBTS - TCĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   Sơn La, ngày 27  tháng 02 năm 2013

                                                            

                                                                                                         THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                                                                                             (Năm học: 2013 – 2014)

 

            Căn cứ quyết định số: 1131/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

            Căn cứ quyết định số: 2167/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND Tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

            Căn cứ giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 10/2013/CNĐKHĐ/TCDN cấp ngày 28/01/2013 của Tổng cục dạy nghề.

            Trường Cao đẳng nghề Sơn La thông báo đến các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; UBND Xã, Phường, Thị trấn trong tỉnh Sơn La về kế hoạch, chỉ tiêu

tuyển sinh các hệ đào tạo năm học 2013 - 2014 với  nội dung như sau:

I.  HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ

            Được cấp học bổng và trợ cấp theo quy định của nhà nước: dân tộc thiểu số ít người như Mông, Dao, Kháng, Khơmú, Laha, Sinhmun, Lào và học sinh tàn tật
hưởng mức học bổng là 560.000đ/tháng/hs; dân tộc Thái, Mường, Tày, Nùng... hưởng mức học bổng là 455.000đ/tháng/hs; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi
nương tựa được hưởng mức học bổng là 770.000đ/tháng/hs;

            Học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề được học liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề.

    1. Thời gian đào tạo – Học phí (Học sinh, sinh viên được hỗ trợ tiền học phí theo Nghị định 49/CP)

            - Hệ Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 36 tháng; học phí 345.000đ/tháng/sinh viên;

            - Hệ Trung cấp nghề: Thời gian đào tạo 24 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT, 27 tháng đối với học sinh trượt tốt nghiệp THPT hoặc
bổ túc THPT, 36 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THCS; học phí 315.000 đ/tháng/học sinh.

    2. Các nghề đào tạo                                                                                                                                                                                                ĐVT: người

TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Mã nghề

Trình độ đầu vào

Hình thức tuyển sinh

I

CAO ĐẲNG NGHỀ

245

 

 

 

1

Công nghệ Ô tô

35

50510222

Tốt nghiệp THPT và tương đương

 

Xét tuyển

 

2

Điện Công nghiệp

70

50510302

3

Điện Dân dụng

35

50510301

4

Tin học Văn phòng

70

50480201

5

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

35

50480211

II

TRUNG CẤP NGHỀ

750

 

 

 

II.1

Hệ 36 tháng

40

 

 

 

1

Công nghệ Ô tô

10

40510222

Tốt nghiệp THCS và tương đương

 

 

Xét tuyển

2

Điện Công nghiệp

10

40510302

3

Điện Dân dụng

5

40510301

4

Tin học Văn phòng

5

40480201

5

Hàn

5

40510203

6

Kỹ thuật Xây dựng

5

40510106

II.2

Hệ 24 tháng

710

 

 

 

1

Công nghệ Ô tô

150

40510222

Tốt nghiệp THPT; Trượt Tốt nghiệp THPT và và tương đương

Xét tuyển

2

Điện Công nghiệp

140

40510302

3

Điện Dân dụng

65

40510301

4

Tin học Văn phòng

145

40480201

5

Hàn

105

40510203

6

Kỹ thuật Xây dựng

105

40510106

    3. Đối tượng tuyển sinh

            - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La; Có đủ sức khoẻ theo qui định của Bộ Y Tế;

            - Trình độ văn hoá: tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS trở lên (hệ cao đẳng nghề đối tượng tuyển sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương).

II.  HỆ SƠ CẤP NGHỀ

    1. Nghề vận hành máy Xúc (thời gian đào tạo 06 tháng).

     1.1. Đối tượng tuyển sinh

            - Tất cả con em trong tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn có nhu cầu học tập nghề trên;

            - Tuổi qui định: Từ 17 tuổi trở lên có đủ sức khoẻ theo qui đnh của Bộ Y Tế;

            - Trình độ văn hoá: tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS trở lên.

     1.2. Học phí: 6.500.000đ/học viên/khóa học.

    2. Nghề lái xe ô tô hạng B1; B2; C; nâng hạng B1 lên B2; C lên E; B2 lên D.

     2.1. Đối tượng tuyển sinh

            - Tất cả con em trong tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn có nhu cầu học tập nghề trên.

            - Đối với lái xe hạng B đủ 18 tuổi trở lên; đối với lái xe hạng C đủ 21 tuổi trở lên (tính từ ngày, tháng, năm sinh). Có đủ sức khoẻ học lái xe theo
quy đ
nh của Bộ Y Tế.

     2.2. Học phí

            - Lái xe ô tô hạng B1: 6.300.000đ/học viên/khóa học;

            - Lái xe ô tô hạng B2: 7.000.000đ/học viên/khóa học;

            - Lái xe ô tô hạng C:  9.000.000đ/học viên/khóa học;

            - Nâng hạng từ B1 lên B2: 1.600.000đ/học viên/khóa học;

            - Nâng hạng từ B2 lên D; C lên E: 5.200.000đ/học viên/khóa học;

            - Nâng hạng từ B2 lên C; C lên D; D lên E: 3.600.000đ/học viên/khóa học.

III.  HÌNH THỨC TUYỂN SINH

             Xét tuyển theo hồ sơ học sinh.

IV. HỒ SƠ XIN HỌC GỒM CÓ

            1. Lý lịch (có xác nhận của Xã, Phường nơi thường trú).

            2. Bằng tốt nghiệp lớp 9 hoặc lớp 12 (bản Photo công chứng).

            3. Bản sao giấy khai sinh.

            4. Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện (thành phố) cấp.

            5. Ảnh 3x4 (3 cái).

            6. Nếu là thương binh, con thương binh, gia đình liệt sỹ phải có giấy xác nhận của phòng Lao động TBXH huyện (thành phố) cấp.

            7. Đơn xin học nghề.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

    1. Hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2013 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2013.

    2. Hệ Sơ cấp nghề: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (tuyển sinh liên tục trong năm học).

            Nơi tiếp nhận hồ sơ:

            Phân hiệu I: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Sơn La – Chiềng ngần – TP Sơn La;

            Phân hiệu II: Tiểu khu II thị Trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La.

            Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Sơn La; điện thoại: 0223856721.

 

                                                                                                                                                          T/M BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhận:                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

-         TTGDTX các huyện, TP;

-         UBND các xã, phường, TT;

-         LưuVT– ĐT.

                                                                                                                                                                 Th.S Cao Minh Hà


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Thông báo nhập học lớp lái xe hạng C K78 (16.05.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng B2 K60 (16.05.2013)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Kỹ thuật Xây dựng năm học 2012 - 2013 (17.05.2013)
» Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Máy thi công K13 (17.05.2013)
» Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2012 - 2013 (21.05.2013)
» Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 (29.10.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015 (17.09.2014)
» Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (22.04.2015)
» Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016 (27.10.2015)
» Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (13.04.2016)