Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 380770

Ảnh và Video hoạt động

Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Kỹ thuật Xây dựng năm học 2012 - 2013

Thông báo - tuyển sinh

Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Kỹ thuật Xây dựng năm học 2012 - 2013

Thứ sáu, 17.05.2013 00:37

 

        UBND TỈNH SƠN LA                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 230/QĐ-TCĐNSL                

 Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận học sinh tốt nghiệp ra trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SƠN LA

 

Căn cứ Quyết định số: 1131/QĐ-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

           Căn cứ Quyết định số: 2176/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

          Căn cứ vào Quyết định số: 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc ban hành qui chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong trường dạy nghề hệ chính qui.

          Căn cứ Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công, phân cấp công tác tổ chức và cán bộ.

          Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp của học sinh các lớp Kỹ thuật Xây dựng hệ chính quy trình độ đào tạo Trung cấp nghề, khóa học: 2010 – 2013; 2011 – 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I: Nay công nhận tốt nghiệp nghề cho 11 học sinh lớp Kỹ thuật Xây dựng hệ chính quy, trình độ đào tạo Trung cấp nghề, khóa học: 2010 - 2013 và 2011 - 2013 (có danh sách kèm theo).

Điều II:  Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Số bằng tốt nghiệp từ: 000.000.882 đến số: 000.000.892.

Điều III: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức – Hành chính, Tài vụ - Vật tư Kỹ thuật, các phòng khoa liên quan và các học sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Sở Lao động – TBXH (Báo cáo)

- Như điều III;

- Lưu: Văn thư, Đào tạo                                                                          Th.S Cao Minh Hà

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SƠN LA                        
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
                       
                               
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TT HỌ VÀ TÊN Ngày/ tháng/ năm sinh Dân tộc Nơi thường trú SÔ BÁO DANH ĐIỂM THI VĂN HÓA Điểm TBC C. TRỊ L.T CM THỰC HÀNH ĐTB Tốt nghiệp Xếp loại Tốt nghiệp SỐ HIỆU BẰNG
TOÁN HÓA
1 Hà Sơn Hoài 01/02/1992 Thái Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 01       6,4 5,5 7 7,5 6,9 TBK 000.000.882
2 Vì Văn Hon 17/10/1992 Thái Hua Phăng - Mộc Châu - Sơn La 02       6,3 6 8 7,6 7 Khá 000.000.883
3 Lò Văn Khu 13/12/1986 Thái Tường Phù - Phù Yên - Sơn La 03       7,2 7 8,5 8,2 7,8 Khá 000.000.884
4 Lò Văn Nghiêm 21/9/1993 Thái Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 04       6,5 5 7,5 6,8 6,8 TBK 000.000.885
5 Hà Văn Tưởng 05/9/1993 Thái Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 05       6,1 5 6 6,8 6,3 TBK 000.000.886
6 Lò Khăm Bun 19/01/1992 Lào Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 06 5,0 7,7 6,0 5,8 5 6,5 6,2 6,1 TBK 000.000.887
7 Lèo Văn Bưởng 8/10/1990 Thái Hua La - Thành Phố Sơn La 07 5,5 8,2 6,0 5,7 5,5 5 6,9 6 TBK 000.000.888
8 Lường Văn Mới 01/03/1993 Thái Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La 08 5,0 8,2 6,0 6,0 7 8 7,4 6,8 TBK 000.000.889
9 Bàn Văn Quyết  27/04/1992 Dao Hua Păng - Mộc Châu - Sơn La 09 5,3 7,5 7,0 6,1 7 7 6,7 6,5 TBK 000.000.890
10 Lò Văn Thoan 19/8/1993 Lào Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 10 6,3 6 7,0 6,3 6,5 7 7,4 6,8 TBK 000.000.891
11 Thào A Sạ 05/05/1994 Mông Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 11 5,0 6,2 5,5 6,2 5,5 6,5 6,9 6,5 TBK 000.000.892
         Tổng số học sinh dự thi: 11        
         Số học sinh đỗ tốt nghiệp: 11;  Trượt tốt nghiệp 0  
        Sơn La, ngày 22 tháng 4 năm 2013  
THƯ KÝ                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin mới hơn:
»
Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Máy thi công K13 (17.05.2013)
» Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2012 - 2013 (21.05.2013)
» Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 (29.10.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015 (17.09.2014)
» Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (22.04.2015)
» Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016 (26.10.2015)
» Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (13.04.2016)
» Phiếu đăng ký học nghề (19.08.2016)
» Kết quả tốt nghiệp năm 2016 (31.10.2016)
» Tuyển sinh liên thông CĐ chính quy nghề Điện công nghiệp năm 2017 (14.04.2017)

Các tin cũ hơn:
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng B2 K60 (16.05.2013)
» Thông báo nhập học lớp lái xe hạng C K78 (16.05.2013)
» Thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014 (14.03.2013)
» Tuyển sinh năm 2012 - 2013 (27.04.2012)
» Khoa CNTT triển khai CV số 01 của Trường TCN Sơn la (11.01.2012)
» Thông báo nhập học lớp xe tải hạng C_Khóa 70 (16.08.2011)
» Thông báo nhập học lớp Vận hành máy xúc ủi - Khóa 12 (16.08.2011)
» Kết quả thi tốt nghiệp lớp lái xe các hạng (16.08.2011)
» Thời khóa biểu các lớp văn hóa (16.08.2011)
» Thời khóa biểu các lớp nghề (16.08.2011)